జగన్ ప్రత్యేకహోదాని అటక ఎక్కిస్తారా? | YS Jagan Pratyeka Hoda | NewsOne Telugu - vTomb

జగన్ ప్రత్యేకహోదాని అటక ఎక్కిస్తారా? | YS Jagan Pratyeka Hoda | NewsOne Telugu

Home
Donate
All
People & Blogs
Entertainment
Music
Gaming
Education
Howto & Style
News & Politics
Science & Technology
Film & Animation
Sports
Comedy
Autos & Vehicles
Nonprofits & Activism
Travel & Events
Pets & Animals

The special status for AP had never been given & the state has pleaded to Modi Government umpteen numbers of times asking for the same. And today, Finance Minister Nirmala Sitaraman has passed a bill stating no special status. What will be Jagan’s reaction? To know more, watch the video. #Pratyekaoda #YSJagan

మా పోరాటం ఎంత బలంగా ఉంటుందో చూస్తారు - https://youtu.be/0FGJuHi5VY4
వాణ్ణి జైల్లో వేయమని డిజిపికి చెప్పాను - https://youtu.be/kmHEi8PZ7v0
తెలుగు రాష్ట్రాలకోసం రాజకీయమా? - https://youtu.be/tNtTXtw46w8
అన్నదమ్ముల మధ్య అగాధం!! - https://youtu.be/ycRnSfro5kA
సుజనా, గరికపాటిలకు కేంద్రమంత్రి పదవులు? - https://youtu.be/xWxEUvcYoik
AP Assembly Session Highlights 2019 - https://youtu.be/hkEgH1Zxly4
నేడు పోలవరం, రేపు కాళేశ్వరం!! - https://youtu.be/8rFd6UcCAmI

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Powered by Wildsbet.

© 2022 vTomb

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Got it