『Vietsub』Sau này 后来 Later us 2019

Home
Donate
All
People & Blogs
Entertainment
Music
Gaming
Education
Howto & Style
News & Politics
Science & Technology
Film & Animation
Sports
Comedy
Autos & Vehicles
Nonprofits & Activism
Travel & Events
Pets & Animals

Một chiếc video của bọn tớ năm cuối cấp về cuốn tự yếu tự tay tạo nên.
• Later us 2019 •
"Tốt nghiệp không phải là chia xa, mà là để chúng ta cùng nhau viết nên
những câu chuyện sau này ngày gặp lại."

https://www.facebook.com/vuyy.0402/media_set?set=a.2240408086209206&type=3
___________________________________
Sau này 后来
Trình bày: Tốp ca 2018 và Rene Liu
Translator: Wonnie

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Powered by Wildsbet.

© 2021 vTomb

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Got it