All
People & Blogs
Entertainment
Music
Gaming
Education
Howto & Style
News & Politics
Science & Technology
Film & Animation
Sports
Comedy
Autos & Vehicles
Nonprofits & Activism
Travel & Events
Pets & Animals

Bộ thẻ học thông minh 16 chủ đề (416 thẻ) - Part 2: ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN|Chấm Bi Ca Rô TV

#ChamBiCaRoTV #Thehocthongminh #Dodungcanhan #Cogiao
Tiếp tục tập thứ 2 về Bộ Thẻ bài thông minh bố mua cho 2 chị em, chủ đề hôm nay là về Đồ dùng cá nhân nhé các bạn.
Nếu các bạn thấy hay,hãy like, share và subcribe cho chị em mình nhé:
https://www.youtube.com/channel/UCBbcRYFuGiP4eftYRF32MZw
Clip về THẺ HỌC THÔNG MINH:
https://www.youtube.com/watch?v=7rLsx0nwQNk&t=154s
https://www.youtube.com/watch?v=1z1vOqRtJFg
Clip Khám phá LÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM:
https://www.youtube.com/watch?v=sd9EwIjD128&t=12s
Clip Hướng dẫn thả diều của chị em mình:
https://www.youtube.com/watch?v=M_B3TWyg8Bw&t=223s
Clip trận ĐẠI CHIẾN CỜ VUA của chị em mình:
https://www.youtube.com/watch?v=jdhZMlyrmIw&t=139s
https://www.youtube.com/watch?v=sl9aAcIRhds

By using our services, you agree to our Privacy Policy.

© 2020 vTomb

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Got it