'കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ജോജിയുണ്ടാകില്ലായിരുന്നു' | Kerala State Film Awards 2022 - vTomb

'കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ജോജിയുണ്ടാകില്ലായിരുന്നു' | Kerala State Film Awards 2022

Home
Donate
All
People & Blogs
Entertainment
Music
Gaming
Education
Howto & Style
News & Politics
Science & Technology
Film & Animation
Sports
Comedy
Autos & Vehicles
Nonprofits & Activism
Travel & Events
Pets & Animals

'കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 'ജോജി' സിനിമയുണ്ടാകില്ലായിരുന്നു'; പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവ‍ർക്കും നന്ദിയെന്ന് ദിലീഷ് പോത്തൻ, അവാർഡ് ജേതാക്കൾ ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ
Kerala State Film Awards 2022 | Dileesh Pothan | Biju Menon | Unnimaya Prasad | Syam Pushkaran | Vineeth Sreenivasan
#KeralaStateFilmAwards2022#DileeshPothan #Joji #BijuMenon #AsianetNewsLive #KeralaNewsLive #MalayalamNewsLive

Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG for Malayalam News Live updates

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML

Download India’s No. 1 Malayalam Live News Asianet Mobile App:
► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet
► For iOS users: https://apps.apple.com/in/app/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News - Kerala's No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. The latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Powered by Wildsbet.

© 2022 vTomb

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Got it