ఉట్నూర్ లో ఆదివాసీ మహిళల భారీ ర్యాలీ || Adivasi women rally in Utnoor - vTomb

ఉట్నూర్ లో ఆదివాసీ మహిళల భారీ ర్యాలీ || Adivasi women rally in Utnoor

Home
Donate
All
People & Blogs
Entertainment
Music
Gaming
Education
Howto & Style
News & Politics
Science & Technology
Film & Animation
Sports
Comedy
Autos & Vehicles
Nonprofits & Activism
Travel & Events
Pets & Animals

ఈరోజు ఉట్నూర్ లో ఆదివాసీ మహిళల భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. వివిధ ప్రాంతాలనుండి తరలి వచ్చిన ఆదివాసీ మహిళలు ఐటిడిఏ ముందు ధర్నా నిర్వహించారు. లంబాడాలను ఎస్టీ జాబితా నుండి తొలగించాలని, లంబాడాలకు ఏజెన్సీ సర్టిఫికేట్ జారీచేయవద్దని, తాము సాగు చేసుకుంటున్న భూములకు పట్టాలు ఇవ్వాలని
ఆదివాసీ మహిళలు డిమాండ్ చేసారు.


Welcome to ‘Adivasi Kabur’ Channel :

The Adivasi Kabur channel is aimed at preserving the unique culture and traditions of the indigenous people who are popularly known as Adivasi. We are also making videos to create awareness among the Adivasis about the importance of health and education for their empowerment and self-respect. And, also to protect the Adivasis' rights on natural resources and safeguards provided in the Indian Constitution for Adivasis survival.

Advasi Kabur Channel URL : https://www.youtube.com/c/AdivasiKabur

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Powered by Wildsbet.

© 2022 vTomb

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Got it