Werken bij het Leger des Heils als gedragswetenschapper - vTomb

Werken bij het Leger des Heils als gedragswetenschapper

Home
Donate
All
People & Blogs
Entertainment
Music
Gaming
Education
Howto & Style
News & Politics
Science & Technology
Film & Animation
Sports
Comedy
Autos & Vehicles
Nonprofits & Activism
Travel & Events
Pets & Animals

Bij het Leger des Heils werk je met mensen die vaak onbereikbaar zijn voor de reguliere zorg. Bijvoorbeeld in een functie als sociaal pedagogisch werker, maatschappelijk werker of (woon)begeleider. Samen met je collega’s begeleid en ondersteun je onze deelnemers naar zelfredzaamheid en help je hun situatie verbeteren.

Je bent er voor mensen die liever niemand bij zich laten komen (zorgmijders) of voor wie gewone zorg niet mogelijk is vanwege een verslaving, psychiatrische problemen of een vervuilde woning. Bij hen komt een probleem zelden alleen. Met psychosociale hulpverlening en begeleiding op alle levensgebieden willen we hun situatie verbeteren. Zodat ze zoveel mogelijk zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving.

Je motiveert en inspireert
Er is werk voor je in verschillende typen van onze hulpverlening. Van dag- en nachtopvang tot beschermd wonen en van maatschappelijke opvang tot ambulante hulpverlening. Je begeleidt (dagelijks) mensen met specifieke problematiek en/of een ontwikkelingsachterstand. Met jouw hulp leren ze voor zichzelf zorgen, en werken ze aan een gezond dag-nachtritme en een sociaal netwerk. Je kunt tegen een stootje en weet wanneer je mensen moet corrigeren. Je bent enthousiast, inspireert en motiveert onze deelnemers steeds opnieuw om er het beste van te maken.

Als gedragswetenschapper van het leger des Heils kennen wij drie hoofddoelen:

De gedragswetenschapper is de specialist op het gebied van meervoudig complexe gedragsproblematiek. Het is de professional die meervoudig complex gedrag analyseert, dit vertaalt naar een passend begeleidings-/behandelplan en vervolgens borgt dat de deelnemer de inhoudelijkezorg krijgt die nodig is.
De gedragswetenschapper versterkt medewerkers en teams om te komen tot een effectief zorgklimaat voor haar deelnemers met meervoudig complex gedrag. De gedragswetenschapper heeft hierbij een overstijgende blik en bewaakt de inhoudelijke lijn.
De gedragswetenschapper heeft een signalerende functie bij ontwikkelingen en nieuwe inzichten op het gebied van meervoudig complex gedrag.Het is de rol van de gedragswetenschapper om de verantwoordelijke disciplines hierover te informeren. De gedragswetenschapper initieert en/of ondersteunt bij innovatie.

Wij zoeken om zo vorm en inhoud te geven aan het uitvoeren van de dienstverlening aan teams binnen het Leger des Heils met cliënten met complex gedrag.
Samen met de trajectmanager, de persoonlijk begeleider en de teamleider draag je zorg voor het Plan van de cliënt en bijhorend traject voor de individuele deelnemer en het totale cliëntsysteem waarin haalbare en op het niveau van de cliënt toegesneden doelen staan beschreven.
Je levert een concrete bijdrage aan beleidsontwikkeling, onderzoek en goede communicatieprocessen.

Kijk op www.werkenbijhetlegerdesheils.nl

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Powered by Wildsbet.

© 2022 vTomb

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Got it