🔴 TRỰC TIẾP: Giáo Điểm Tin Mừng Cha long - Ngày 11/07/2019

Home
Donate
All
People & Blogs
Entertainment
Music
Gaming
Education
Howto & Style
News & Politics
Science & Technology
Film & Animation
Sports
Comedy
Autos & Vehicles
Nonprofits & Activism
Travel & Events
Pets & Animals

Thánh Lễ và các Giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa Được Tiếp Phát Mỗi ngày thứ ba đến Chúa nhật hàng tuần từ Wedsite tinthac.net và trên Page Tinthac.net Tại Giáo điểm Tin Mừng do của Cha Giuse Trần Đình Long điều hành chính.
- Địa chỉ nhà thờ GĐTM: 1201 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, Xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Sài Gòn. Mọi người nhớ Đăng Ký để theo giỏi Miễn Phí: https://bom.to/k7lG2
Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa được Cha Giuse Trần Đình Long cử hành vào các giờ sau:
+Từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần lúc 17h30'
+ Thứ 7 hàng tuần - 12h00: Cầu Nguyện - 16h20: Thánh Lễ 1 - 17h30: Thánh Lễ 2
+ Chúa Nhật hàng tuần: - 12h00: Cầu Nguyện - 16h00: Thánh Lễ 1 - 19h00: Thánh Lễ 2
SÔ ĐT LIÊN HỆ CHA LONG ĐỂ XIN CHA CẦU NGUYỆN:
-- Điện Thoại: 0903 760 933
-- Email: [email protected]

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Powered by Wildsbet.

© 2021 vTomb

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Got it