Δορυφόροι κρέμονται απο μπαλόνια. ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΗ

Home
Donate
All
People & Blogs
Entertainment
Music
Gaming
Education
Howto & Style
News & Politics
Science & Technology
Film & Animation
Sports
Comedy
Autos & Vehicles
Nonprofits & Activism
Travel & Events
Pets & Animals

Οι δορυφόροι δεν βρίσκονται σε τροχιά στο διάστημα, αλλά κρέμονται απο μετεορολογικά μπαλόνια μεγάλου υψομέτρου, όπως μας δείχνει η έρευνα και παρουσίαση του συγκεκριμένου βίντεο.
Original video:
https://youtu.be/PxXGcc5OdmA

School Indoctrination - Σχολική Κατήχηση
https://youtu.be/bZbxPjxzUYc
EARTH'S SHAPE - Το Σχήμα της ΓΗΣ Μελέτη Έρευνα Ανάλυση
https://youtu.be/8NWIBBWnes8
Modern Indoctrination/Μοντέρνα Κατήχηση
https://youtu.be/gOlCftv1PQQ
Science Books Full of Cartoons (CC=Ελ.Υπότ) Επιστημονικά Βιβλία Γεμάτα Καρτούν!
https://youtu.be/3mKuQmwf7a4
Not your fault (Ελ.Υπότ.) Δεν φταίς που σου είπαν ΨΕΜΑΤΑ
https://youtu.be/7k8aOlWYXks
Planet of the Apes! (Ελ.Υπότ.) Πλανήτης των Πιθήκων!
https://youtu.be/Dr9YEryhZ0o
TOP10 Science Dogmas Dr. Rupert Sheldrake
Δόγματα της Επιστήμης
https://youtu.be/kO2UGkvQmHY
The importance of the SHAPE of EARTH (Ελ.Υποτ.)
Η Σημασία του ΣΧΗΜΑΤΟΣ της Γης
https://youtu.be/SyWpQ9U26MM
Why Eratosthene's was Wrong Γιατί ο Ερατοσθένης είναι Λάθος!
https://youtu.be/Mx7ZNV3_uiU
Land Beyond the Map? (Ελ.Υποτ.) Κόσμοι Πέρα από το Χάρτη;
https://youtu.be/oYuzyAOXFWQ
TOP 10 MALAKIES NASA (Ελ.Υπότ)
https://youtu.be/4CCu1aAd-8Q

FAIR USE NOTICE: These works by thinkOutsidetheglObe are for criticism, comment, news reporting, teaching, and RESEARCH. All footage taken falls under ''fair use'' of the Digital Millennium Copyright Act (1998). Therefore, no breach of privacy or copyright has been committed. This video may contain copyrighted material the use of which has not been specifically authorized by the copyright owner. This material is being made available within this trans-formative or derivative work for the purpose of education, commentary and criticism, is being distributed without profit, and is believed to be "fair use" in accordance with Title 17 U.S.C. Section 107 #ΕΠΙΠΕΔΗΓΗ #thinkoutsidetheglobe #science #education

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Powered by Wildsbet.

© 2021 vTomb

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Got it