Cục trưởng Cục ATTP tư vấn về an toàn thực phẩm

Next Video

hực phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Dinh dưỡng là yếu tố quyết định sức khỏe và tuổi thọ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra làm thế nào để chúng ta vừa chọn được nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn?


By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Got it