Home
Donate
All
People & Blogs
Entertainment
Music
Gaming
Education
Howto & Style
News & Politics
Science & Technology
Film & Animation
Sports
Comedy
Autos & Vehicles
Nonprofits & Activism
Travel & Events
Pets & Animals

Lyrics:
waar die pitte van die asem kiem
in oorspronklik-wit katoen subliem
versamel damp gekondenseerde
primitief gesublimeer

onder die puin van kenmerke
die konstrukteur se handewerk
pen die wortel subliminaal
die lob se kortverhaal

hoe kon ek dit vergeet
asof jare in die vreemde
my hand summier gelig
die wit laat rus in vrede
geroep na ondergang
verlore in die hede
wat eindig in die niet
van gefrommelde papiere

flappend in die windpatroon
ruk en pluk die kaart oorwoë
frommel-blik op wat vertoon
fabel van die onvermoë

flarde uit verband geruk
grond te vind tussen kontoere
sonder steurings weggedruk
val die skille van die oë

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Powered by Wildsbet.

© 2021 vTomb

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Got it